Za pobicia i groźby trafił do aresztu - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Za pobicia i groźby trafił do aresztu

Areszt dla sprawcy popełnionych ośmiu przestępstw przeciwko wolności, życiu i zdrowiu oraz wywierania na czynności służbowe funkcjonariuszy. W piątek tj. 07.07.2017r. Sąd Rejonowy w Braniewie podjął decyzję o zastosowaniu wobec 23-letniego sprawcy tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Kryminalni z braniewskiej komendy w wyniku prowadzonych czynności zatrzymali 23-letniego mieszkańca Braniewa, który na swoim koncie uzbierał aż osiem czynów popełnienia przestępstw między innymi kierowania gróźb karalnych kilku osobom, uszkodzeń ciała, gdzie jeden z pokrzywdzonych doznał obrażeń w postaci złamania nosa z przemieszczeniem, a drugi złamania żuchwy ( patrz artykuł „Jeden cios-poważne konsekwencje). Młody mężczyzna dopuścił się również przy użyciu przemocy i groźby wywierania wpływu na czynności służbowe funkcjonariuszy podczas jego zatrzymania. Z uwagi, iż mężczyzna w ostatnim czasie wielokrotnie groził wielu pokrzywdzonym, nie zważając na prowadzone w tym przedmiocie przeciwko niemu postępowanie karne. Zastosowany środek zapobiegawczy w postaci oddania go pod dozór policji w dniu 03 lipca 2017r. za uszkodzenie ciała, okazał się nie wystarczający do zapobieżenia jego powrotowi do przestępstwa. Funkcjonariusze prowadzący czynności aby zapobiec kolejnym występkom, wykonali wszystkie niezbędne czynności oraz zatrzymali mężczyznę, którego następnie przekazali przed oblicze sądu.

Sąd Rejonowy w Braniewie na wniosek Prokuratury Rejonowej w Braniewie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.