Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy z wizytą w szkole w ramach akcji „Patrz i słuchaj”

Dzielnicowy braniewskiej jednostki wraz z kierownikiem ruchu drogowego przeprowadzili spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno – edukacyjnej „Patrz i słuchaj”.

Wczoraj ( 05.04.2018 r.) na terenie miasteczka ruchu drogowego w Braniewie, odbyło się spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie, o charakterze edukacyjnym. Zajęcia poprowadzili dzielnicowy st. asp. Marcin Orłowski oraz kierownik ruchu drogowego asp. Maciej Suchecki. Policjanci przypominali i uświadamiali najmłodszych na temat zagrożeń, jakie występują w ruchu drogowym. Funkcjonariusze przestrzegali przed głównymi zagrożeniami nieuchronionych uczestników ruchu drogowego związanymi z :

- bezpośrednim wejściem na jezdnię przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

-wejściem na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,

- przechodzeniem przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,

-wejściem na jezdnię przy czerwonym świetle,

-chodzeniem nieprawidłową stroną drogi,

-korzystaniem z telefonów, tabletów czy innych urządzeń w trakcie przechodzenia przez przejście dla pieszych.


 

Policjanci podczas spotkania mówili również o czynnikach, które wpływają na koncentrację uczestników ruchu drogowego takich jak :

- wizualne, które odciągają wzrok od drogi np. reklamy, wystawy, rozmowy z innym uczestnikiem ruchu drogowego, obsługa telefonu, tabletu czy nawigacji.

- słuchowe, które odciągają percepcję słuchową od sytuacji drogowej, np. głośne słuchanie muzyki, rozmowy, hałas.

- poznawcze, które odciągają uwagę np. poprzez myślenie
o sprawach niezwiązanych ze świadomym uczestnictwem na drodze.


 

Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów, koncentracja, obserwacja, nawiązanie kontaktu wzrokowego pieszy-kierowca, wzajemny szacunek i życzliwość to czynniki, które z pewnością mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.