Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci rozmawiali z mieszkańcami gminy Braniewo o ich bezpieczeństwie

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, przy udziale zaproszonych gości, przeprowadzili debatę z mieszkańcami gminy Braniewo. Zebrani mogli nie tylko zapoznać się ze swoim dzielnicowym, ale również wysłuchać wiele cennych rad dotyczących ich bezpieczeństwa. Prelegenci szczególny nacisk położyli na kwestie zagrożeń, na które narażeni są seniorzy.

Zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną poprzez organizację debat społecznych,a także zapewnienie bezpiecznego i spokojnego życia osobom starszym należą do jednych z głównych działań Policji. Celem zdiagnozowania zagrożeń. które wpływają negatywnie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców policjanci zorganizowali wczoraj debatę.

Spotkanie odbyło się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żelaznej Górze. Zaproszonych gości powitał Komendant Powiatowy Policji w Braniewie nadkom. Tadeusz Telenga Następnie głos zabrał dzielnicowy gminy Braniewo – asp.szt. Marcin Orłowski. Rozmawiając z zebranymi funkcjonariusz dążył do określenia działań priorytetowych, które nadadzą kierunek jego działaniom w rejonie służbowym. Tuż po nim do gości zwrócili się policjanci zajmujący się szeroko rozumianą profilaktyką. Funkcjonariusze przestrzegali seniorów przed oszustami, którzy różnymi metodami okradają starszych ludzi. Starali się także uświadomić słuchaczom jakie są najczęściej spotykane zagrożenia oraz jak sobie poradzić w trudnych sytuacjach.

Podczas debaty zebrani chętnie włączali się w dyskusję, wskazując na te czynniki, które zmniejszają ich poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Na postawie tych zdiagnozowanych zagrożeń funkcjonariusze będą planowali teraz działania ukierunkowane na ich wyeliminowanie. O efektach pracy poinformują mieszkańców podczas kolejnej, ewaluacyjnej debaty.