Korzystajmy z numerów alarmowych z rozwagą ! - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Korzystajmy z numerów alarmowych z rozwagą !

Areszt, ograniczenie wolności, grzywna do 1500 zł to kary jakie kodeks wykroczeń przewiduje za bezzasadne wezwanie służb ratowniczych. Pewna pijana 60-latka bezpodstawnie wezwała policjantów, a teraz odpowie za swoje nieodpowiedzialne zachowanie. Policjanci przypominają, że należy używać numerów alarmowych z rozwagą !

Wczoraj około godz. 12:00 dyżurny braniewskiej jednostki Policji został powiadomiony, że na terenie jednej z okolicznych miejscowości pijani rodzice ''opiekują'' się dzieckiem. Na miejsce natychmiast wysłano patrol. W środku funkcjonariusze zastali kobietę z dzieckiem, a podczas przeprowadzania interwencji nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości w sprawowaniu nad nim opieki. Policjanci zapukali do drzwi zgłaszającej. Okazało się, że 60-latka była pijana,a w rozmowie z patrolem kilkukrotnie zmieniała powód wezwania funkcjonariuszy. Patrol powiadomił kobietę, że będzie musiała teraz ponieść konsekwencje swojego nieodpowiedzialnego zachowania. Za bezpodstawne wezwanie policjantów zostanie skierowany przeciwko niej wniosek do sądu.

 

Policjanci po raz kolejny przypominają, że nr 112, 999, 998, 997 to numery alarmowe i należy z nich korzystać z rozwaga. Areszt, ograniczenie wolności, grzywna do 1500 zł to kary jakie kodeks wykroczeń przewiduje za bezzasadne wzywanie służb.

Interweniując wczoraj w Braniewie funkcjonariusze zaangażowani byli w przeprowadzanie bezzasadnych czynności. Poświęcali czas, który powinien zostać przeznaczony na szeroko rozumianą ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego. A przecież mogliby wtedy udzielać pomocy tym, którzy naprawdę jej potrzebują.