Policjanci podsumowali rok - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci podsumowali rok

22 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie odbyła się odprawa roczna, podczas której funkcjonariusze podsumowali ostatnie 12 miesięcy swojej pracy. W uroczystym spotkaniu poza braniewskimi policjantami uczestniczyli wicewojewoda warmińsko-mazurski, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu. Po zakończeniu odprawy funkcjonariuszom przekazano 3 nowe radiowozy.

W miniony wtorek (22.01.2019r.) nadkom. Tadeusz Telenga – Komendant Powiatowy Policji w Braniewie podsumował roczną służbę funkcjonariuszy na terenie powiatu. W odprawie uczestniczyli Sławomir Sadowski – wicewojewoda warmińsko-mazurski, mł.insp. Edward Szydłowski – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Mirosław Kudliński wicestarosta powiatu braniewskiego, Tomasz Sielicki – burmistrz miasta Braniewa, Kazimierz Kiejdo- burmistrz miasta i gminy Pieniężno, Zbigniew Pietkiewicz- burmistrz miasta i gminy Frombork, Jakub Bornus- wójt gminy Braniewo, Bogusław Szczerba -wójt gminy Wilczęta, Łukasz Skrzeszewski – wójt gminy Lelkowo, Stefan Hrybek – sekretarz gminy Płoskinia oraz ks.prałat Leszek Galica. Po oficjalnym przywitaniu gości nadkom.Telenga omówił aktualną sytuację kadrową, zaprezentował również poczynione i prognozowane inwestycje na terenie budynków należących do tutejszej jednostki Policji. Następnie głos zabrali naczelnicy wydziałów – kryminalnego oraz prewencji. Kom. Mirosław Rożak, a następnie podinsp. Anna Kos przybliżyli zebranym poziom i rodzaj zrealizowanych w minionym roku spraw przez funkcjonariuszy pracujących w ich wydziałach. Prezentacje urozmaicały materiały wideo promujące zawód policjanta, przygotowane przez zespół prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie. Kończąc część oficjalną spotkania nadkom. Telenga dziękował władzom samorządowym za zaangażowanie w zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu. Później głos zabrał mł.insp. Szydłowski, a następnie samorządowcy.

 

Szczególnym punktem odprawy było uroczyste przekazanie funkcjonariuszom trzech nowych radiowozów. Dwa z nich – opel astra oraz hyundai i 30 (o łącznej wartości ponad 147 tys. zł) zostały zakupione z Funduszu Wsparcia Policji. 50% koszt zakupu pokryły lokalne samorządy. Trzeci z pojazdów– kia ceed (o wartości ponad 59 tys.zł.) zakupiony został z projektu ,,Bezpieczniej na drogach - nowoczesny sprzęt dla Policji'' w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Tuz po tym jak ks. prałat Leszek Galica poświęcił radiowozy wicewojewoda oraz przedstawiciele samorządów dokonali oficjalnego przekazania kluczy funkcjonariuszom do służbowych.