Trwa kampania ,,Biała wstążka'' - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Trwa kampania ,,Biała wstążka''

Kampania „Biała Wstążka” została stworzona przez mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet. Nosząc białą wstążkę zobowiązujesz się, że nigdy nie będziesz sprawcą przemocy wobec kobiet, będziesz reagował widząc przemoc wobec kobiet

Kampania ,,Biała wstążka'' jest czasem, gdy policjanci, a także pracownicy instytucji pomocowych, jeszcze bardziej niż zwykle nagłaśniają problem stosowania przemocy. Symbolem Kampanii jest biała wstążka. Osoby noszące ją składają deklaracje poparcia dla działań tego międzynarodowego przedsięwzięcia.Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka. Data ta nie jest przypadkowa – symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.