Posterunek Policji w Wilczętach - Posterunki - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Posterunki

Posterunek Policji w Wilczętach


14 - 405 Wilczęta 50

tel. 0 55 248 75 07, 0 55 248 75 10, fax 0 55 248 75 05 - w godzinach pełnionej służby

Całodobowa służba pełniona jest w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie tel. 0 55 244 02 00, 997, 112

 

KIEROWNIK POSTERUNKU POLICJI

 

asp.szt. Jan Szyca

tel. 0 55 248 75 07

 

POLICJANCI POSTERUNKU

 

asp.szt. Mirosław Hołowaty - dzielnicowy gm. Wilczęta

tel. 0 55 248 7507, kom. 517 216 802 (w godzinach pełnionej służby)

asp.szt.Krzysztof Chajęcki

st.sierż. Dominik Stańczyk- dzielnicowy gminy Płoskinia

tel. 0 55 248 75 07, kom.kom. 887 876 102

 


Posterunek Policji w Wilczętach obejmuje swoim działaniem obszar gmin Wilczęta i Płoskinia, które leżą w granicach administracyjnych powiatu braniewskiego położonego w północno – zachodniej części województwa warmińsko - mazurskiego. Rejon Posterunku graniczy od północy z gminą Braniewo, od wschodu z gminą Pieniężno oraz Orneta pow. elbląski, od południa z gminą Godkowo pow. elbląski, od południowego – zachodu z gminą Pasłęk pow. elbląski i od zachodu z gminą Młynary (powiat elbląski).

Gmina Wilczęta obejmuje obszar o powierzchni 14,799 h i zamieszkuje ją około 3300 mieszkańców. Jest to typowa gmina wiejska z dużą stopą bezrobocia. W gminie tej jest 14 sołectw, które mają częściowe uzbrojenie sieci komunalnych tj. wodno - kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, energetycznych. Tereny leśne jak i grunty obejmują swoim zasięgiem 3.767 h, użytki rolne w tym łąki 984 h, sady 12 h, pola 2.903 h i pozostałe 1.290 h. Na terenie gminy Wilczęta występują większe miejscowości takie jak: Wilczęta, Stare Siedlisko, Słobity. Gmina leży przy trasie turystycznej Elbląg – Młynary – Orneta – Lidzbark Warmiński. Przez północno-wschodnią część tej gminy (Dębiny, Ławki, Sopoty) przechodzi szlak z Torunia przez Frombork do Olsztyna. Przez gminę przepływa rzeka Pasłęka, która objęta jest rezerwatem przyrody. Przez gm. Wilczęta przebiegają drogi wojewódzkie nr 509 od miejscowości Spędy przez Wilczęta do Młynar oraz od miejscowości Nowica droga nr 506 do miejscowości Chruściel. Ponadto przez gminę przebiega linia kolejowa prowadząca od Braniewa przez Słobity Stację do Elbląga.

Gmina Płoskinia leży na północ od gminy Wilczęta, styka się bezpośrednio z gminą Braniewo. Tereny położone wzdłuż rzeki Pasłęki i Wałszy stanowią część ekologiczną systemu obszarów chronionych. W skład obszarów chronionych wchodzi rezerwat ,,Ostoja bobra na rzece Pasłęce”. Do najważniejszych gałęzi gospodarki należy rolnictwo skupiające głównie indywidualne gospodarstwa rolne oraz w niewielkim zakresie przemysł drzewny i leśny. Zakłady związane z przemysłem drzewnym to Zakład Przemysłu Drzewnego w Chruścielu, Zakład Usług Leśnych w Płoskini i Chruścielu. W miejscowości Pierzchały znajduje się tu czynna elektrownia wodna z 1936 roku. Prawie cały obszar gminy zaliczany jest do regionu o wybitnych walorach krajobrazu kulturowego, podlegającego ścisłej ochronie konserwatorskiej. Zamieszkuje tu około 2.900 osób w 14 sołectwach na 17,200 h. Największe miejscowości to Płoskinia, Chruściel, Długobór. Na terenie gminy znajdują się także dwie szkoły tj. szkoła Podstawowa w Chruścielu i Zespół Szkół Gimnazjalnych w Płoskini.