Posterunek Policji w Pieniężnie - Posterunki - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Posterunki

Posterunek Policji w Pieniężnie


ul. Dworcowa 21
14-520 Pieniężno
tel. (47) 7343 300, fax. (47) 7343 305 - w godzinach pełnionej służby

Całodobowa służba pełniona jest w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie

tel.(47) 7343 200, 997, 112

 

 

KIEROWNIK POSTERUNKU

asp.szt. Monika Stogowska

tel. (47) 7343 310

 

 

POLICJANCI POSTERUNKU

asp.szt. Bartosz Kurowski

tel. (47) 7343 311

sierż.szt. Paweł Sołoducha

tel. (47) 7343 311

 

dzielnicowy gminy Lelkowo mł. asp. Paweł Kutryb

tel. (47) 7343 308

komórkowy 517 216 800

dzielnicowy miasta Pieniężno mł.asp. Paweł Białkowski

tel. (47) 7343 308

komórkowy 887 876 147

dzielnicowy  gminy Pieniężno mł.asp. Rafał Jarzębski

tel.(47) 7343 309

komórkowy 601 406 491

 

st.sierż. Katarzyna Domańska

tel. (47) 7343 300

 

 

Posterunek Policji w Pieniężnie obsługuje miasto Pieniężno oraz gminę Lelkowo. Dzielnicowym miasta Pieniężno jest mł.asp. Paweł Białkowski, gminy Pieniężno mł.asp. RafałJarzębski, gminy Lelkowo mł.asp. Paweł Kutryb.

więciej - zakładka Twój dzielnicowyPieniężno położone jest na obszarze Wzniesień Górowskich (teren Zielonych Płuc Polski) nad rzeką Wałszą w województwie warmińsko-mazurskim - od stolicy województwa dzieli je 70 km. Posiada dobre połączenie komunikacyjne (kolejowe i drogowe) na trasie tranzytowej do międzynarodowych przejść granicznych w Bezledach i Gronowie.

Gmina Pieniężno zajmuje powierzchnię 241 km², którą zamieszkuje około 7 300 mieszkańców, są to tereny typowo rolnicze, atrakcyjne pod względem turystycznym, posiadające przebogate walory kulturowe, poznawcze i historyczne.

Miasto Pieniężno jest siedzibą władz samorządowych. Jest gminą typowo rolniczą o profilu hodowli bydła, trzody chlewnej i upraw polowych. Dużą rolę odgrywa również gospodarka leśna i pszczelarska, która uzyskuje około 100 ton miodu rocznie. Brak jest natomiast rozwiniętego przemysłu. Posiada duże walory turystyczno-krajoznawcze m.in. bardzo atrakcyjny krajobrazowo rezerwat przyrody "Dolina Rzeki Wałszy", zabytki architektoniczne: Kościół św. Piotra i Pawła z XIV w., Zamek Kapituły Warmińskiej z XIV w. i Ratusz z XIV-XV w. obecnie odbudowywany oraz Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów przy Wyższym Seminarium Duchownym Księży Werbistów, które znajduje się w odległości 2 km od centrum miasta.

Powierzchnia ogólna wynosi 24143 ha, w tym:
- gminy - 23760 ha, z czego:  - 15905 ha stanowią użytki rolne, 5000 ha - lasy,
- miasta - 383 ha.

Miasto i gminę Pieniężno zamieszkuje ogółem 7294 mieszkańców, w tym:
- miasto – 3197 osób,  
- wieś - 4097.