Posterunek Policji w Pieniężnie - Posterunki - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Posterunki

Posterunek Policji w Pieniężnie


ul. Dworcowa 21
14-520 Pieniężno
tel. 0 55 244 08 00
fax. 0 55 244 08 05

 

 

KIEROWNIK POSTERUNKU

asp.szt. Monika Stogowska

tel. 055 244 08 10

 

 

POLICJANCI POSTERUNKU

asp.szt. Bartosz Kurowski

tel. 55 244 08 09

 

dzielnicowy gminy Lelkowo sierż.szt. Paweł Kutryb

tel. 55 244 08 11

dzielnicowy miasta i gminy Pieniężno sierż.szt. Paweł Białkowski

tel. 55 244 08 11

st.post.Katarzyna Domańska

tel. 55 244 08 00

 

sierż.szt. Paweł Sołoducha

tel. 55 244 08 00

 

 

 

 

Posterunek Policji w Pieniężnie obsługuje miasto Pieniężno oraz gminę Lelkowo. Dzielnicowym miasta i gminy Pieniężno jest sierż.szt. Paweł Białkowski, gminy Lelkowo jest  sierż.szt. Paweł Kutryb.

 

 

Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców gminy Lelkowo dzielnicowy sierż. szt. Paweł Kutryb dyżuruje w każdy wtorek w godzinach 9.00 - 12.00 w punkcie przyjęć interesantów w Urzędzie Gminy w Lelkowie.

Pieniężno położone jest na obszarze Wzniesień Górowskich (teren Zielonych Płuc Polski) nad rzeką Wałszą w województwie warmińsko-mazurskim - od stolicy województwa dzieli je 70 km.
Posiada dobre połączenie komunikacyjne (kolejowe i drogowe) na trasie tranzytowej do międzynarodowych przejść granicznych w Bezledach i Gronowie.

Gmina Pieniężno zajmuje powierzchnię 241 km², którą zamieszkuje około 7 300 mieszkańców, są to tereny typowo rolnicze, atrakcyjne pod względem turystycznym, posiadające przebogate walory kulturowe, poznawcze i historyczne.

 
 

Miasto Pieniężno jest siedzibą władz samorządowych. Jest gminą typowo rolniczą o profilu hodowli bydła, trzody chlewnej i upraw polowych. Dużą rolę odgrywa również gospodarka leśna i pszczelarska, która uzyskuje około 100 ton miodu rocznie. Brak jest natomiast rozwiniętego przemysłu. Posiada duże walory turystyczno-krajoznawcze m.in. bardzo atrakcyjny krajobrazowo rezerwat przyrody "Dolina Rzeki Wałszy", zabytki architektoniczne: Kościół św. Piotra i Pawła z XIV w., Zamek Kapituły Warmińskiej z XIV w. i Ratusz z XIV-XV w. obecnie odbudowywany oraz Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów przy Wyższym Seminarium Duchownym Księży Werbistów, które znajduje się w odległości 2 km od centrum miasta.

Powierzchnia ogólna wynosi 24143 ha, w tym:
- gminy - 23760 ha, z czego:  - 15905 ha stanowią użytki rolne, 5000 ha - lasy,
- miasta - 383 ha.

 

Miasto i gminę Pieniężno zamieszkuje ogółem 7294 mieszkańców, w tym:
- miasto – 3197 osób,  
- wieś - 4097.