Kontakt - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Komenda Powiatowa Policji
w Braniewie

 

ul. Moniuszki 11a
14-500 Braniewo

tel. (55) 244 02 00, (55) 244 02 01
fax. (55) 244 02 05

Numery tel. alarmowych: 997, 112

e-mail: dyzurny@braniewo.ol.policja.gov.pl

 

Godziny służby i pracy: 
7:30 - 15:30 
 
Wojewódzkie Centrum Monitorowania Pracy Policji
0 800 339 202