Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Kierownictwo

 

Komendant Powiatowy Policji


 w Braniewie

                                                                   

nadkom. Tadeusz Telenga

 

tel. (055)  244 0210

sekretariat (055) 244 02 11

e-mail : komendant@braniewo.ol.policja.gov.pl

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego  Policji


 w Braniewie

 

 

mł.insp. Anna Kos 

tel. (055)  244 0220

sekretariat (055) 244 02 11