Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Kierownictwo

 

p.o. Komendant Powiatowy Policji


 w Braniewie

                                                                    

 nadkom. Krzysztof Pytlarczyk

tel. (055)  244 0210

sekretariat (055) 244 02 11

 

 

p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego  Policji


 w Braniewie

 

 kom. Tadeusz Telenga

tel. (055)  244 0220

sekretariat (055) 244 02 11