Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Kierownictwo

 

Komendant Powiatowy Policji


 w Braniewie

                                                                   

nadkom. Tadeusz Telenga

 

tel. 47 73 432 10

sekretariat 47 73 432 11

e-mail : komendant@braniewo.ol.policja.gov.pl

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego  Policji


 w Braniewie

 

 

mł.insp. Anna Kos 

tel. 47 73 432 20

sekretariat 47 73 432 11

 

 

 

Powrót na górę strony