Gdzie szukać pomocy ? - Przemoc domowa - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Przemoc domowa

Gdzie szukać pomocy ?

Jeśli doświadczasz jakiejkolwiek formy przemocy - nie czekaj, zgłoś się do osób, które służą pomocą. Tu znajdziesz odpowiedź, gdzie szukać placówek, w których udzielana jest pomoc osobom pokrzywdzonym.

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
ul.Moniuszki 22
tel. 55 642 44 25
tel. 662 171 076

Komenda Powiatowa Policji w Braniewie
ul.Moniuszki 11a
tel. 55 244 02 00, 997 lub 112

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul.Rzemieślnicza 1
tel. 55 620 81 00

Pracownicy socjalni, terapeuci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Pl.Piłsudskiego 2
tel. 55 644 29 55

Terapeuci, psycholodzy
NZOZ PULS
Pl. Grunwaldu 18
tel. 55 243 55 27

Czlonkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Kościuszki 10
tel. 55 644 44 55

Niebieska Linia
tel. 0 801 120 002

Razem powiedzmy STOP przemocy !

Powrót na górę strony