Rejon I - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Rejon I

asp. Arkadiusz Kaczyński

tel. (055) 244 02 46

kom.887 876 150
e-mail: dzielnicowy.braniewo1@ol.policja.gov.pl

Podległy rejon I – ulice:

Armii Krajowej, Baczyńskiego, Błotna, Cicha, Drewniana, Dworcowa, 9 Maja, Kolejowa, Kołłątaja, Konarskiego, Kościelna, Kościuszki, Królewiecka, Lipowa, Lisia, Łącznikowa, Malinowa, Mokra,  Ogrodowa, Olsztyńska, Pl. Piłsudskiego, Przemysłowa, Reja, Rzemieślnicza, Skośna, Staszica, Szkolna, Traugutta, Wąska, Wiejska, Wspólna, Żeromskiego.  

 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1.01.2020r. do 31.07.2020 r.:

Spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku publicznego, zaśmiecanie terenu w rejonie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 6 mieszczącego się przy ulicy Armii Krajowej w Braniewie

Na teren boiska szkolnego prowadzi jedno wejście od ulicy Armii Krajowej, co powoduje, że młodzież i dorośli przebywający na terenie tego boiska widzą z daleka osoby wchodzące i wychodzące z tego obiektu, teren boiska szkolnego jest nie oświetlony co sprzyja spożywaniu alkoholu oraz dopuszczania się innych czynów zabronionych tj. zaśmiecania terenu, zakłócania ładu i porządku publicznego;

Na terenie boiska szkolnego przy ul. Armii Krajowej w Braniewie w ciągu dnia, popołudniami, wieczorami a także w porze nocnej gromadzą się osoby, które spożywają alkohol i będąc pod jego wpływem zakłócają ład i porządek publiczny dla mieszkańców pobliskich bloków mieszkalnych. Ponadto osoby, które tam przychodzą załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, a także zaśmiecają teren przyległy poprzez rozrzucanie puszek, butelek oraz niedopałków papierosów;

Źródłem informacji były rozmowy z mieszkańcami ul. Armii Krajowej których budynki mieszkalne bezpośrednio sąsiadują z boiskiem szkolnym, zgłoszenia od osób postronnych - przechodniów.

 

W przypadku nieobecności dzielnicowego prosimy o kontakt z jego bezpośrednim przełożonym - podkom. Krzysztofem Stodulskim - Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Braniewie , tel. 55 244 02 41 ( w godzinach urzędowania).

W razie potrzeby pilnej interwencji Policji należy zawsze korzystać z numerów alarmowych - 997 lub 112