Rejon II - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Rejon Ii

asp.szt. Marek Czyżów
tel.(47) 7343 247

kom. 887 876 250
e-mail: dzielnicowy.braniewo2@ol.policja.gov.pl

 

Podległy rejon II– ulice:

Bema, Bł. Reginy Protman, Botaniczna, Dąbrowskiego, Dembińskiego, Fromborska, Gdańska, Grota Roweckiego, Jagiełły, Katedralna,  Kopernika,  Krasickiego, Łąkowa,  Mielczarskiego, Moniuszki, Sikorskiego, Słoneczna, Sowińskiego, Stefczyka,   Sucharskiego,  700 - lecia, Zielona.
 
 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1.01.2020r. do 31.07.2020 r.:

spożywanie napojów alkoholowych, zakłócanie ładu, spokoju i porządku publicznego, zaśmiecanie i zanieczyszczanie pobliskiego terenu, dokonywanie zniszczeń i kradzieży mienia na terenie ogródków działkowych ,,Katarzynki'' (Braniewo pomiędzy rzeką Pasłęką, a ul. Botaniczną i Łąkową).

 

Teren ROD Katarzynki podzielony jest szeregiem nieogrodzonych alejek na poszczególne działki. Jest to teren nieoświetlony, do którego mają dostęp osoby postronne nie będące właścicielami dziełek. Bezpośrednia bliskość wielu sklepów gdzie sprzedawany jest alkohol sprzyja temu, że istnieje możliwość schowania się w zakrzaczeniach czy też alejkach i spożywania tam alkoholu, zaśmiecania terenu, zakłócania ładu i porządku publicznego. Z uwagi na umiejscowienia ROD Katarzynki nie jest możliwe ogrodzenia całego terenu ani też umieszczenie tam kamer monitoringu.

Na terenie ROD Katarzynki w Braniewie w alejkach działkowych i okolicznych zaroślach popołudniami, wieczorami a także w porze nocnej gromadzą się n/n osoby, które spożywają alkohol i będąc pod jego wpływem zakłócają ład i porządek publiczny, zaśmiecają teren i załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Na terenie działek dochodzi do kradzieży i niszczenia mienia.

Żródła informacji: rozmowy z działkowiczami, z prezesem zarządu ROD Katarzynki, pismo od zarządu ROD Katarzynki, zgłoszenia od działkowiczów.

 
W przypadku nieobecności dzielnicowego prosimy o kontakt z jego bezpośrednim przełożonym -kom. Krzysztofem Stodulskim -.Zastępcą Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Braniewie , tel. (47) 7343 241 ( w godzinach urzędowania)

W razie potrzeby pilnej interwencji Policji należy zawsze korzystać z numerów alarmowych - 997 lub 112