Gmina Wilczęta i Płoskinia - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Gmina Wilczęta i Płoskinia

Rejon Gmina WILCZĘTA

asp.szt. Mirosław Hołowaty

tel.  (47) 7343 357

kom. 517 216 802

e-mail: dzielnicowy.wilczeta1@ol.policja.gov.pl

 

Podległe miejscowości gm. Wilczęta - Bardyny, Bronki, Dębień, Dębiny, Gładysze, Góry, Jankowa, Karwiny, Księżno, Lipowa, Ławki, Nowica, PGR Gładysze, Słobity, Sopoty, Spędy, Stare Siedlisko, Stare Słobity, Tatarki, Wilczęta

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1.01.2020r. do 31.07.2020 r.:

-Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wzrost świadomości w zakresie obowiązku usuwania zanieczyszczenia drogi, powstałego w trakcie prac polowych.

Gmina Wilczęta to teren typowo wiejski. Duża część mieszkanców prowadzi własne gospodarstwa rolne usytuowane na terenie gminy. W trakcie wykonywania prac dochodzi do zaieczyszczenia dróg, zwłaszcza w miesjcowościach Bardyny oraz Stare Siedlisko.

W ramach realizacji planu priorytetowego zaplanowano zebranie szczegółowych informacji na temat diagnozowanego zjawiska, zwrócenie szczególnej uwagi na czystośc dróg, przeprowadzenie rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z osobami odpowiedzialnymi za zanieczyszczenia powierzchni  jezdni. W trakcie spotkań szczególny nacisk będzie kładziony na uświadamianie konsekwencji prawnych za popełnione wykroczenie.

 

Rejon Gmina PŁOSKINIA

st.sierż.Dominik Stańczyk

tel. (47) 7343 357

kom. 887 876 102

e-mail: dzielnicowy.wilczeta2@ol.policja.gov.pl

 

 

Podległe miejscowości gm. Płoskinia – Chruściel, Dąbrowa, Długobór, Jarzębiec, Lubnowow, Łozy, Pielgrzymowo, Pierzchały, Płoskinia, Podlechy, Robuzy, Strubno, Tolkowiec, Wysoka Braniewska.

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1.01.2020r. do 31.07.2020 r.:

-Poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez uświadomienie, że należyte zabezpieczenie zwierząt gospodarskich i domowych leży we wspólnym interesie wszystkich mieszkańców.

W ramach realizacji planu priorytetowego zaplanowano zebranie szczegółowych informacji na temat diagnozowanego zjawiska, zwrócenie szczególnej uwagi na zabezpieczenie zwierząt, przeprowadzenie rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z osobami odpowiedzialnymi za nieprzestrzeganie przepisów. W trakcie spotkań szczególny nacisk będzie kładziony na uświadamianie konsekwencji prawnych za popełnione wykroczenie.

W przypadku nieobecności dzielnicowego prosimy o kontakt z jego bezpośrednim przełożonym - asp.szt. Janem Szycą ,  tel. (47) 7343 351 ( w godzinach urzędowania)

W razie potrzeby pilnej interwencji Policji należy zawsze korzystać z numerów alarmowych - 997 lub 112