Miasto i Gmina Pieniężno - Miasto i gmina Pieniężno - Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Miasto i gmina Pieniężno

Rejon
miasto pieniężno

 

mł.asp. Paweł Białkowski

tel. (47) 7343 308

kom. 887 876 147

e-mail: dzielnicowy.pieniezno1@ol.policja.gov.pl

 

 

 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1.01.2020r. do 01.07.2020 r.:

-zmniejszenie w odczuciu społecznym negatywnego zajwiska psów biegających po ulicach poprzez wdrożenie działań naprawczych

Na terenie miasta, jak i przyległym, znajduje się wiele zabudowań o charakterze pustostanów, które są naturalymi siedliskami zdziczałych kotów wolno żyjących oraz innych zwierząt. Na podanym terenie odnotowano przypadki zdarzeń drogowych, których bezpośrednią przyczyną było wtargnięcie psa na jezdnię. W ocenie mieszkańców problem bezpańskich psów biegających  po ulicach lub psów, nad którymi opieka właścicieli sprawowana jest nieprawidłowo narasta. O powyższym funkcjonariusze byli już powiadamiani za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych problem ten był najczęściej zgłaszany, co dało swój wyraz w przeprowadzonej ankiecie.

 

W przypadku nieobecności dzielnicowego prosimy o kontakt z jego bezpośrednim przełożonym - asp.szt. Moniką Stogowską , tel. (47) 7343 310 ( w godzinach urzędowania)

W razie potrzeby pilnej interwencji Policji należy zawsze korzystać z numerów alarmowych - 997 lub 112

 

Rejon
GMINA pieniężno

 

mł. asp. Rafał Jarzębski

tel. (47) 7343 309

kom. 601 406 491

e-mail: dzielnicowy.pieniezno3@ol.policja.gov.pl

 

Podległe miejscowości:

Borowiec, Glądy, Jesionowo, Jeziorko, Kowale, Lechowo, Lubianka, Niedbałki, Pawły, Pełty, Radziejewo, Wopy, Różaniec, Białczyn, Gajle, Gaudyny, Kiersiny, Łajsy, Łoźnik, Pajtuny, Piotrowiec, Pluty, Posady, Sawity, Wyrębiska, Żugienie, Bornity, Brzostki, Cieszęta, Glebiska, Kajmity, Kierpajny Wielkie, Kierpajny Małe, Pakosze, Pieniężno I, Pieniężno II, Wojnity.

 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 01.01.2020r. do 31.07.2020 r.:

-zachowaniem budzącym zdecydowany sprzeciw społeczności lokalnej jest problem nieprzestrzegania przepisów przez pieszych poza terenem zabudowanym ( w szczególności na trasach Pieniężno-Różaniec-Łoźnik, Pieniężno-Cieszęta, Pieniężno-Borowiec).

Powyższy problem został zdiagnozowany przez mieszkańców podczas konsultacji społecznych z sołtysami, rozmów z lokalną społecznością w trakcie służby obchodowej, a także w ramach ankiety, której poddano mieszkańców gminy Pieniężno. 44% respondentów wskazało jako największe zagrożenie pieszych, którzy po zmroku poruszają się bez odblasków.

Siedzibą gminy jest Pieniężno. Do miejscowości nie prowadzi żaden chodnik, ani ścieżka rowerowa. Działania priorytetowe w rejonie słuzbowym ukierunkowane będą na właściwe, bezpieczne poruszanie się pieszych na wskazanych wcześniej trasach.

 

W przypadku nieobecności dzielnicowego prosimy o kontakt z jego bezpośrednim przełożonym - asp.szt. Moniką Stogowską , tel.(47) 7343 310 ( w godzinach urzędowania)

W razie potrzeby pilnej interwencji Policji należy zawsze korzystać z numerów alarmowych - 997 lub 112