Bezpieczeństwo dzieci

Bezpieczeństwo dzieci!

Co roku na polskich drogach rannych zostaje blisko 6000 dzieci, a ok. 300 ponosi śmierć - to tak jakby zginęli wszyscy uczniowie średniej wielkości szkoły. Duży procent wypadków stanowią zdarzenia związane z bezpośrednim udziałem dziecka w ruchu drogowym jako: pieszy, rowerzysta lub pasażer. Istotny jest w tym względzie stan naszych dróg, a w tym: brak chodników dla pieszych poruszających się poza miastem, brak ścieżek i inne problemy, chociażby związane z oznakowaniem czy jakością nawierzchni. Bez względu na stan dróg natężenie ruchu wzrasta z roku na rok. Wraz z nim rośnie zagrożenie. Szczególnie dotyczy ono dzieci w wieku szkolnym. Jest bowiem moment, kiedy uczeń sam musi dotrzeć do szkoły i z niej wrócić. Odbywa się to różnie. Często dziecko porusza się poboczem, czasem jedzie rowerem, innym razem musi dojść do autobusu lub przejść na drugą stronę jezdni. Tak więc umiejętne współuczestniczenie w ruchu drogowym stało się nieodzownym elementem współczesnego życia.

Dzieci z małych miejscowości dowożone są do szkół autobusami szkolnymi. Od kilku lat w woj. warmińsko - mazurskim trzy razy w roku szkolnym organizowane są działania "Gimbus". W Komendach Miejskich i Powiatowych Policji gromadzone są informacje nt. kontroli stanu technicznego poszczególnych pojazdów oraz stanu trzeźwości kierujących. O wszystkich nieprawidłowościach ujawnionych podczas kontroli informowane są urzędy gmin, które zawarły umowy z przewoźnikami. Policja współpracuje w tym zakresie również z Kuratorium Oświaty oraz z Wojewódzką Inspekcją Transportu Drogowego. Długoletnie działania przyniosły wymierne efekty w postaci znacznej poprawy stanu technicznego autobusów, którymi podróżują dzieci - w 2002 roku Policja zatrzymywała dowody rejestracyjne w ok. 20% kontrolowanych pojazdów, w 2005 roku już tylko w 5% - do ideału jeszcze daleko, ale systematyczna kontrola "transportu szkolnego" prowadzona nie tylko podczas działań na pewno przekona przewoźników, że bezpieczeństwo dzieci jest jednym z priorytetów Policji ruchu drogowego i zaowocuje dalszą poprawą bezpieczeństwa dzieci podczas dowozów do szkół.

Nieodzownym elementem każdej kontroli drogowej w woj. warmińsko - mazurskim jest sprawdzenie czy w samochodach stosowane są środki bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli pasy bezpieczeństwa oraz urządzenia do przewozu dzieci. Wg badań przeprowadzonych przez TNS OBOP na zlecenie Instytutu Transportu Samochodowego w 2005 roku najwyższy odsetek prawidłowo przewożonych dzieci jest w grupie wiekowej do 1 roku życia - 8 na 10 dzieci przewożonych jest prawidłowo. Wśród dzieci 1 - 4 letnich 3 na 4 przewożone są prawidłowo. W przypadku dzieci 5 - 12 letnich jedynie co drugie dziecko (ok. 52%) podróżuje zgodnie z przepisami, czyli bezpiecznie. Dane te przerażają bo dowodzą, że rodzice świadomie narażają dzieci na ogromne niebezpieczeństwo podczas jazdy samochodem.

Wg cytowanych badań 8 na 10 kierowców (ok. 81%) deklaruje, że za każdym razem używa pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem - w kontekście tych deklaracji dziwi 6700 przypadków lekceważenia obowiązku stosowania środków brd w pojazdach ujawnionych w woj. warmińsko - mazurskim w okresie od kwietnia do końca 2005 roku. Pamiętajmy, że pasy bezpieczeństwa są najtańszym urządzeniem minimalizującym skutki wypadków drogowych warto więc z nich korzystać.

Kolejny raz informuję o zasadach przewozu dzieci w samochodach osobowych:

 1. Na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego dziecko w wieku do lat 12 może być przewożone jedynie w specjalnym foteliku ochronnym (art. 45 ust. 2 pkt. 5 u.p.o.r.d.)
 2. Na pozostałych siedzeniach dziecko w wieku do lat 12, nie przekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewozu dzieci (siedzisko, podwyższenie), odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. (art. 39 ust. 3 u.p.o.r.d.). Z powyższego wynika, że dziecko w wieku do lat 12 przekraczające 150 cm wzrostu może być przewożone bez wymaganego fotelika lub siedziska. Jednocześnie dziecko w wieku powyżej 12 lat, nie przekraczające 150 cm wzrostu nie musi być przewożone w foteliku.

 3. Stosowanie zasad określonych w pkt. 2 nie dotyczy przewozu dziecka

 4. taksówką osobową

 5. pojazdem pogotowia ratunkowego

 6. Policji
 7. Ponieważ obowiązek przewożenia dzieci zgodnie z w/w zasadami dotyczy pojazdów samochodowych wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, przypominam, że:

Pojazd samochodowy powinien być wyposażony w pasy bezpieczeństwa na siedzeniach wyposażonych w punkty kotwiczenia, dotyczy to:

 1. przednich siedzeń w samochodach osobowych rejestrowanych po raz pierwszy po dniu:

 2. 30.06.1971 - z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 1400 cm3,

 3. 31.12.1971 - z silnikiem o pojemności skokowej od 1000 cm3 do 1400 cm3,

 4. 30.06.1972 - pozostałych

 5. siedzeń innych niż przednie - w samochodach osobowych rejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.1993r.

 6. siedzeń w pojazdach innych niż wymienione pod literą a i b wyposażonych w punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa - rejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.1993r. - nie dotyczy pojazdu z nadwoziem otwartym ( § 11 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia MTiGM z dnia 01.04.1999r. w sprawie warunków technicznych pojazdów, oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dz. U. Nr 44 z 15.05.1999r.).

Od dorosłych zależy bezpieczeństwo dzieci - zróbmy więc wszystko, aby im to bezpieczeństwo zapewnić. Od najmłodszych lat wpajajmy zasady i przepisy wychodząc z założenia, że "...czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci" - spróbujmy wszyscy wychować odpowiedzialnych uczestników ruchu drogowego.

Powrót na górę strony