Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Chcesz zostać policjantem? Nie zwlekaj - dołącz do nas

Jeśli chcesz w życiu pomagać innym ludziom, dbać o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, a ponadto wykonywać ciekawy zawód, mieć stabilną i dającą satysfakcję pracę – wstąp w szeregi Policji - zawód policjanta jest właśnie dla Ciebie. Teraz jest czas, by spełnić swoje marzenia. Złóż dokumenty i rozpocznij rekrutację już dziś!

Przyjęcia do służby w Policji w 2023 roku planowane są w następujących jednostkach:
Oddział Prewencji Policji w Olsztynie, komendy powiatowe/miejskie Policji województwa warmińsko-mazurskiego oraz komórki zamiejscowe Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie.

 Najbliższe terminy przyjęć do Policji:

 • 27 października 2023 r.
 • 28 grudnia 2023 r.

Wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji:

 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, 
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego:

 • Złożenie wymaganych dokumentów,
 • Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,
 • Test wiedzy - obejmuje 40 pytań z zakresu funkcjonowania Policji,
 • Test sprawności fizycznej - zaliczenie następuje po pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 min 41 sek. – test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość kandydata,
 • Badanie psychologiczne, w tym test psychologiczny, który bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w Policji,
 • Postępowanie sprawdzające przeprowadzane w celu potwierdzenia nieposzlakowanej opinii kandydata do służby oraz ustalenia czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”,
 • Rozmowa kwalifikacyjna - ma na celu poznanie kandydata do służby i ocenę jego społecznych postaw wobec ludzi, jego motywacji do podjęcia służby w Policji, a także ocenę jego umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami, 
 • Komisja lekarska ocenia zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie - Al. Piłsudskiego 5, 10 – 575 Olsztyn

 w poniedziałki w godz. 8.30-17.30, od wtorku do piątku w godz. 8.30-14.30

 numer telefonu 47 73 14400, 47 73 14402, 47 73 14403, 47 73 14404, 47 73 14406

 e-mail: sekcja.doboru@ol.policja.gov.pl/

 

WAŻNE!!!

Kandydaci mają możliwość składania kompletu dokumentów  w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie ul. Moniuszki 11a w godz. 7:30 – 15:30 w Wydziale Kadr tel. 47 7343 225

O doborze do służby w Policji dowiesz się więcej klikając w link:

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/rekrutacja-do-policji/491,Rekrutacja-do-Policji.html

 

 

Powrót na górę strony