Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe stawki mandatów za wykroczenia w ruchu drogowym

1 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy zaostrzające kary dla uczestników ruchu drogowego popełniających wykroczenia. Zmiana sprawiła, że znacząco wzrosły kwoty mandatów m.in. za przekroczenia dozwolonej prędkości, czy za wykroczenia popełniane przez kierowców wobec pieszych. Również piesi muszą liczyć się z nowymi wysokimi karami za niektóre przewinienia.

To kolejna zmiana w przepisach ruchu drogowego w ostatnich kilkunastu miesiącach, która ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach.

Obecnie maksymalny mandat za wykroczenie wynosi 5 tysięcy złotych (przed zmianą przepisów 500 złotych). W przypadku odmowy przyjęcia mandatu, sąd może wymierzyć grzywnę w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych, dotychczasowa granica grzywny wynosiła 5 tysięcy złotych. Nowe przepisy wprowadzą także mandaty dla recydywistów. Kierowca, który w przeciągu dwóch lat popełni to samo wykroczenie, otrzyma dwukrotnie wyższą karę.

Minimalne grzywny za niektóre wykroczenia także uległy modyfikacji. Obecnie mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h kierowca zapłaci co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1000 zł; o 51-60 km/h - 1500 zł; o 61-70 km/h - 2000 zł; o 71 km/h i więcej - 2500 zł. Kwoty te wzrosną dwukrotnie w przypadku recydywy. W takim wypadku np. za przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej kierowca zapłaci 5000 zł.

Od 1 stycznia 2022r. braniewscy policjanci nałożyli już zgodnie z nowym taryfikatorem kilkanaście wysokich mandatów wobec osób, które nie stosowały się do przepisów ruchu drogowego, w tym jeden na kwotę 1500 złotych oraz dwa w wysokości 1000 złotych ( mandaty były konsekwencją przekroczenia dozwolonych prędkości na drodze S-22).


Zachęcamy wszystkich uczestników ruchu drogowego, nie tylko kierowców, do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami. Być może dzięki temu więcej osób będzie przestrzegać przepisów ruchu drogowego i uniknie przykrej niespodzianki, jaką będzie wysoki mandat, otrzymany za popełnione wykroczenie.  

Kompletna treść rozporządzenia wraz z nowym taryfikatorem znajduje się na stronie internetowej

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002484/O/D20212484.pdf

Powrót na górę strony