Komunikacja z osobami niesłyszącymi

Komunikacja z osobami niesłyszącymi

Osoby niesłyszące mają możliwość skorzystania w KPP w Braniewie ze specjalnego urządzenia umożliwiającego komunikację z tłumaczem języka migowego online.

Każda osoba niesłysząca może również komunikować się z braniewskiemi funkcjonariuszami za pośrednictwem fax : tel. 47 73 432 05 lub 47 73 432 15 lub wysyłając sms na numer służbowy dzielnicowego z danego rejonu (numery dostępne w zakładce "Twój Dzielnicowy).

REJESTR TŁUMACZY POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO

POLICJA E-USŁUGI

Nowy system e-usług w Policji to platforma, która w znacznym stopniu ułatwia funkcjonowanie jednostek w całym kraju. Dzięki tej nowince technicznej osoby niesłyszące będą mogły złożyć zawiadomienie za pośrednictwem tłumacza języka migowego online. System ma wiele innych udogodnień i stanowi idealną bazę do rozwijania kolejnych usług.

Nowy system oferuje wiele nowoczesnych rozwiązań, z których skorzystają zarówno policjanci, jak i obywatele. Niezwykle ważnym elementem jest wprowadzenie ułatwień w kontakcie z osobami niesłyszącymi, którzy docelowo będą mogli złożyć zawiadomienie w jednostkach Policji za pośrednictwem tłumacza języka migowego dostępnego online. Z punktu widzenia funkcjonariuszy istotną nowością będzie m.in. możliwość powszechnego stosowania przekazu wideo zarówno z komputerów, jak i służbowych urządzeń mobilnych. Kolejną możliwością są usługi: SMS informująca o uruchomieniu procedury Child Alert (z dwustronną komunikacją), centralna książka telefoniczna Policji w Internecie, bezpośrednie połączenie telefoniczne lub wideo z policjantem. Cały system stanowi solidną bazę do uruchomienia kolejnych usług i poszerzania możliwości Polskiej Policji.

Dostęp do „e-usług policja” znajduje się na: http://euslugi.policja.pl/eu/

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony