Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
Komendy POwiatowej Policji w Braniewie

Braniewo, ul. Moniuszki 11 a

tel. 47 73 432 44

fax 47 73 432 45

 

Naczelnik Wydziału

nadkom. Krzysztof Stodulski

tel. 47 73 432 40
e-mail :  krzysztof.stodulski@braniewo.ol.policja.gov.pl

 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

 
asp.sztab. Kornel Piotrowski

tel. 47 73 432 41
e-mail :  kornel.piotrowski@braniewo.ol.policja.gov.pl

 

 


W skład Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Braniewie wchodzą:

1. Ogniwo Patrolowo - Interwencyjne
2. Ogniwo Ruchu Drogowego
3. Zespół Dzielnicowych
4. Zespół Dyżurnych
5. Jednoosobowe Stanowisko ds. Prewencji Kryminalnej
6. Zespół ds. Wykroczeń
7. Jednoosobowe Stanowisko ds. Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego

Powrót na górę strony