Zakres działania

INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W BRANIEWIE I KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BRANIEWIE

Komendant Powiatowy Policji w Braniewie zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu braniewskiego.

Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie po uzyskaniu opinii Starosty.  

Komendant Powiatowy Policji w Braniewie jest szefem wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji w Braniewie.

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Braniewie określa strukturę organizacyjną, zakres zadań i funkcje Komendy.

Do  zadań Policji należą czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i szukania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
  • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
  • poszukiwania osób zaginionych.

Komendant Powiatowy Policji w Braniewie składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Braniewie to między innymi:

  • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń, protestów, meczy i koncertów,
  • zabezpieczanie śladów i dowodów,
  • układanie programów profilaktycznych,
  • dbanie o bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach,
  • edukowanie dorosłych, dzieci, młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, jezior i rzek.

Wszystkie informacje o Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie znajdziesz na stronie internetowej, stronie BIP.

Dodatkowe informacje:
Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Braniewie mieści się przy ul. Moniuszki 11a w Braniewie.
W Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym, świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, to udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

Film powiatowy_2.mp4

Pobierz plik powiatowy_2.mp4 (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

 

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony